Ränte fond lång och kort

Korta räntefonder
En kort räntefond är en fond som investerar i räntebärande värdepapper med kortare löptid än ett år. Ofta så investerar man i statsskuldsväxlar och kortare obligationer. Dessa påverkas inte speciellt mycket av marknadsräntorna, alltså är detta väldigt stabila och förutsägbara fonder, tyvärr till en förhållandevis låg avkastning.
Rekommendation: Spiltan Räntefond Sverige

Långa räntefonder
Långa räntefonder gör precis som den korta räntefonden, men investerar i värdepapper med längre löptid än ett år. Fondutvecklingen här påverkas av utvecklingen på marknadsräntorna och de går som bäst när marknadsräntorna står still eller helst, sjunker. Det är en vanlig missuppfattning att långa räntefonder alltid är stabila investeringar på lång sikt, men så är inte fallet.
Rekommendation: AMF Räntefond Lång